Over Jac Biografie

Ik (geboren 11.06.1950) volgde een gymnasium-a opleiding aan het Stedelijk Lyceum in Maastricht, de school waar ik na mijn studie ook enige tijd docent ben geweest en waarvoor ik in 1990 het gedenkboek ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan heb geschreven. Ik studeerde geschiedenis in Nijmegen (1971-1978). Tegelijkertijd heb ik een jaar les gegeven (1976) en ben Italiaans gaan doen om mij voor te bereiden op een langdurig verblijf op het Istituto Olandese (NIR) in Rome. Sindsdien ben ik behept met de 'Romathytis'... ik moet elk jaar even terug naar de Italiaanse hoofdstad, al was het maar om te controleren of alles er nog ligt... Campidoglio, San Clemente, Pantheon... Van maart 1981 tot september 2015 werkte ik als wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg in Maastricht. Vanaf 1982 ben ik met mijn tweede studie kunstgeschiedenis (Amsterdam) 'iets' gaan doen: cursorisch onderwijs voor volwassenen. Ik ben nog steeds als kunst- en cultuurhistoricus werkzaam.
Wat begon met een kleine cursus antieke kunstgeschiedenis groeide uit tot een tamelijk omvangrijke lespraktijk van kunst- en cultuurhistorische cursussen voor diverse instituten. Zo bouwde ik vanaf 1986 een tweede loopbaan op. Vijftien jaar lang was ik coördinator van alle kunst/cultuurcursussen van diverse Limburgse Volksuniversiteiten. Ik vind les geven nog steeds leuk, evenals 'schrijven'. Ik publiceer vanaf 1981 over een groot scala aan historische en kunsthistorische - o.m. Italiaanse - thema's... van presentatieteksten voor kunstenaars, oeuvrecatalogi en kunstenaarsbiografieën tot monografieën op het gebied van de (Limburgse) sociale- en culturele geschiedenis. Wilt u een indruk krijgen? Bekijk mijn publicatielijst 1980-20nu. Naast mijn lespraktijk heb ik talrijke dagexcursies en rondleidingen verzorgd naar blockbuster exposities, maar ook in de Euregio of speciale themarondleidingen in Maastricht e.o. Dat doe ik nog steeds met veel plezier. Ik kreeg langzamerhand ook een niet geheel onbekende naam in het 'lezingen' circuit. Ook dat doe ik nog steeds met veel plezier.


Van 2005 tot 2009 was ik gedetacheerd bij de gemeente Maastricht als regisseur van Zicht op Maastricht, de culturele biografie van de Limburgse hoofdstad. Het resultaat van die detachering kunt u bekijken op de website www.zichtopmaastricht.nl Tot slot begeleidde ik sinds 1989 talloze kunsthistorische reizen. De reizen waren altijd rond een thema opgebouwd. Eigenlijk waren het cursussen op locatie. Ik ben geïnteresseerd in mensen en luister graag naar hun verhalen. Daarom waren mijn reizen altijd geheel verzorgd. Ik ben er erg trots op dat mijn reizigers - en er zijn velen die talrijke reizen met mij hebben gemaakt - niet alleen de inhoudelijke kwaliteit van mijn reizen prezen, maar ook opmerkten dat ze zich thuis voelden in mijn groep en dat het gezelschap aangenaam was. Zo viel alles voor mij op zijn plek.


Ik heb inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar ik hoop nog lang reizen en excursies te kunnen begeleiden naar interessante bestemmingen, lezingen, referaten en college-concerten te kunnen geven, boeken en artikelen te publiceren, mijn redactionele werkzaamheden voort te zetten, maar eerst en vooral draag ik mijn publiek nog altijd een warm hart toe.


Bekijk CV Publicaties Exposities Documentaires Theater

Curriculum Vitae

Opleiding

 • gymnasium A diploma (1971)
 • geschiedenisstudie KU Nijmegen, doctoraal examen 1978
 • kunstgeschiedenis UvA (1979-1982).
 • postacademiaal opleiding Tekstkwaliteit TH Twente (1983)
 • hist. onderzoek NIR (Rome) (1977-1980).
 • vakdidactiek: eerstegraads bevoegd
 • talen: Italiaans, Frans, Duits, Engels

Ervaring

 • docent geschiedenis middelbaar onderwijs (1976-1981)
 • wetenschappelijk medewerker Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (1981-2015)
 • regisseur culturele biografie Maastricht (gedetacheerd 2005-2009)
 • docent kunst- en cultuurgeschiedenis bij diverse instituties (1982-heden)
 • reisleider kunst/cultuurreizen (1989-heden)
 • secretaris van de redactie stichting Historische Reeks Maastricht (1986-heden)
 • secretaris stichting Willem Goossens (2010-heden)
 • bestuurslid stichting Maastrichtse Componisten (2009-heden)
 • bestuurslid stichting Matty Niël (2001-heden)
 • lid commissie straatnaamgeving gemeente Maastricht (2015-heden)
 • penningmeester stichting Appie Drielsma (2015-heden)
 • bestuurslid stichting Cellebroederskapel/stichting behoud orgel Binvignat (2015-heden)
 • lid van het genootschap Luxemburg - Limburg (2014)
 • voorzitter stichting Het Verbond (2016-heden)
 • lid van de commissie cultuur Heiligdomsvaarten (1997/2004/2011/2018)

Producties

Via de knoppen boven mijn CV kunt u mijn verschillende producties nalezen

Bijzondere producties

 • storyline museum Industrion Kerkrade(1991-1994)
 • ontwerp/invulling cultuurhistorisch informatiecentrum Beesel Swalmen (1999)
 • oral history project i.o.v UM tot stand koming MFM (1983-1986)
 • oral history project "Grenzkontrolle/Grenscontrole" i.s.m. RWTH Aachen (2002-2008)
 • regie/coördinatie/samenstelling/teksten culturele biografie van Maastricht. (2005-2009)
 • kunstlezingen, rondleidingen, kunstenaars- en expositieteksten (1982-heden)

Publicaties

1980 - 2020

 • De Belgische omwenteling van 1830. Voor en tegen in de Arnhemsche Courant, in: Maar wat is het toch voor eene Courant? De Arnhemsche? Opstellen over de Arnhemsche Courant 1830-1850. Bijdragen tot de geschiedenis van Arnhem, deel 5, Arnhem 1981, 25-46.

 • [co-auteur E.Clermonts], 1848. Het revolutiejaar Frankrijk bezien vanuit de Arnhemsche Courant, in: Maar wat is het toch voor eene Courant? De Arnhemsche? Opstellen over de Arnhemsche Courant 1830-1850. Bijdragen tot de geschiedenis van Arnhem, deel 5, Arnhem 1981, 239-256.

 • [co-auteurs A.van Hees e.a.] De Percee, Maastrichts Silhouet 9, Maastricht 1982.

 • [vertaling] Daniel Bell, Informatie – de ‘derde’ technische revolutie, in: Ontwerpen voor de industrie I. Studies over ontwerpen voor de industrie, catalogus van de gelijknamige tentoonstelling over industrieel ontwerpen en vormgeving, red. Istvan Szenassy m.m.v. J Jacobs, Groningen 1982, 142-145.

 • Het ‘Hoeghoes’; een indrukwekkend Maastrichts refugium, in: Nederlandse Historiën, Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis, 18 (1984) 5, 195-199.

 • Het Maastrichtse St.Gillishospitaal, in: Nederlandse Historïën, Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis, 19 (1985) 3, 97-101.

 • Wyck, werkplaats voor industriële archeologie, in: Tussen Maas en Mecc, no1, 1985.

 • De stadsschouwburg. Utile dulci… tot nut en vermaak, Maastrichts Silhouet 19, Maastricht 1985.

 • Vier kaartspelers op een kruispunt. De geschiedenis van de totstandkoming van een monument, in: Nederlandse Historïën, Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis, 2 (1986) 3, 88-93.

 • [co-auteur S.Minis] Het Generaalshuis, Maastrichts Silhouet 25, Maastricht 1987.

 • [co-auteurs, C.Cillekens en B.Gales] Loop naar de pomp. Geschiedenis van de watervoorziening en de waterleiding in Maastricht, Vierkant Maastricht 11, Maastricht 1988.

 • [co-auteur P.Winkels] Marechaussee in Maastricht, t.g.v. de expositie 175 jaar marechaussee, Maastrichts Silhouet 29, Maastricht 1989.

 • [co-auteur W.Rutten] De vlag dekt de lading, Leeuwarden/Maastricht, 1989.

 • De wijsheid in pacht. Leraar en leerling onder de loep. Een schets van de geschiedenis van ’t Stedelijk te Maastricht, Maastricht 1990.

 • De vlag en de lading, in: Limburgs Schutterstijdschrift, 2(1990)6 3-5; 2(1990)7 28-29.

 • Paradise lost. Statement versus esthetiek/statement versus esthetics. Tekst uitg.t.gv. de expositie van installaties van Jan Hölscher in Galerie Simera en Minnesota (VS), 1990-1991. [Engelse vertaling: Paul Westerneng].

 • [co-auteur: Jules Starmans] Museum voor industrie en samenleving, presentatieplan, 2 delen, Maastricht 1991; map ontwerpen.

 • [co-auteur: M.Wijnands-Van Someren] Het vaandel van de R.K.Werkliedenvereniging St Joseph, in: Eysdens Verleden, 53 (1991)3, 4-10.

 • Schutterij Herkenbosch met vliegende vaandel. De schuttersvlaggen van Sint Sebastianus/hagiografie/overige vaandels van schutterij St Sebastianus, in: 450 jaar 1542-1992 Schutterij Fluit- en Trommelkorps St Sebastianus Herkenbosch, Roermond, 1992, 50-69; 73-93;115-122.

 • [co-auteur: M.Groffen] Bedrijf in beeld. Kunst en industrie; uit de collecties van Limburgse bedrijven, Sint Odiliënberg-Maastricht, 1993.

 • Het beeld belicht. Appie Drielsma, plastisch versus constructief, Nuth 1994.

 • Twintig eeuwen Maastricht, de Maastrichtenaren en hun huizen en straten, in: Ach Lieve Tijd, afl 2, Zwolle 1994, 29-52.

 • Melancholie in sculptuur/sculptured melancholy, in: Fons Bemelmans [oeuvrecatalogus 1989-1994], Eysden 1995. [Engelse vertaling: Paul Westerneng]

 • Maastrichts Memento ’40-’45.Monumenten van oorlog, verzet en bevrijding, Maastrichts Silhouet 36, Maastricht 1995.

 • Kasteel Vaeshartelt. Maastrichts Silhouet 37, Maastricht 1995.

 • Dissonant, de naam. Tekstblad bij de expositie van schilderijen van Petrie Klinckhamers, Galerie Wolfs, Maastricht 1996.

 • Nijvere Maastrichtenaren. Bespreking van Ach Lieve Tijd, afl. 17, De Maastrichtenaren en hun nijverheid, in: Veldeke Rubriek van de Maaspost, 17-I-1996.

 • Verismo astratto. Tekstblad bij de tentoonstelling van schilderijen van de Italiaanse kunstenaar Emmanuele Cappello, Galerie Wolfs, Maastricht 1996.

 • Lyrisch. Publicatie n.a.v. de tentoonstelling ‘Het onbenoembare voorop stellen’, schilderijen van Theo Lenssen in Kunstencentrum Signe (1996-97), Heerlen 1996.

 • Het huis met de pelikaan. Onze-Lieve-Vrouweplein 21, ECDPM (European Center for Development Policy Management), Maastrichts Silhouet 42, Maastricht 1997.

 • Soli Deo Gloria. (I.) Romaanse sculptuur in Maastricht ; (II) Ubi iacent reliquie. Uit de schatkamer van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Ars Sacra Heiligdomsvaart [ined.]

 • Kunst in de Koepelkerk. Tekstblad t.g.v. de expositie ‘De Koepelkerk in historisch perspectief’, 1997.

 • Ter attentie van…negentiende eeuwse briefhoofden uit de collectie van het sociaal historisch centrum voor Limburg, in: Regionale geschiedenis zonder grens. Opstellen aangeboden aan prof. Dr. J.C.G.M. Jansen, Leeuwarden 1998, 173-196.

 • Limburg. De Tachtigjarige Oorlog en de Vrede van Munster, 1648, Maastricht 1998.

 • Rotary Kunst Veiling Bonbonnière Catalogus, Maastricht 1998.

 • De Capucijnenhof, Maastrichts Silhouet 52, Maastricht 1998.

 • Nativitas, de droom van Drie Wijzen. Iconografie van het kerstverhaal, uitgave Hovo Limburg, Maastricht 1998.

 • Monterchi’s madonna, in: Il Pilastro. Tijdschrift voor Italiaanse cultuur, 3(1998)4, 138-143.

 • Visitatie, in: Il Pilastro. Tijdschrift voor Italiaanse cultuur, 4(1999)1, 11-15.

 • Wyck zonder weerga, in: Verrassend Wyck, Maas en regio Maastricht 1999.

 • La villa Palagonia: op spitsroeden van waanzin, in: Il Pilastro. Tijdschrift voor Italiaanse cultuur 4(1999)2, 44-56.

 • [co-auteurs: P.Arnold en W.Rutten] Historisch Vademecum 1900-2000, Maastricht 1999.

 • (H)erkenning.Twaalf impressies van het werk van Frans van den Berg. Teksten voor SLV kalender, Voerendaal 1999.

 • Frans van den Berg 1919-1989 [Biografie en oeuvre catalogus van schilder F. v.d.Berg], Thorn 1999.

 • [Tekstbijdrage i.s.m. Servé Minis en Hub Smeets] En plein air. Maastricht, stad van pleinen en parken. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Centre Céramique, Maastricht 1999.

 • Piero’s natività, in: Il Pilastro, Tijdschrift voor Italiaanse cultuur, 4(1999)4, 120-124.

 • Maakbaar Limburg in foto’s, in: Studies over de sociaal economische geschiedenis van Limburg, deel XLV-2000, Maastricht 2000, 136-147.

 • Limburg-grensstreek, in: EuriArtes, (2000)3, 43-44 [zusammenfassung:Werner Janssen}.

 • Grand Hotel de l’Empereur: een facelift waard, in: Maas en Regio 16(2000)6, 15.

 • [co-auteurs: Flor Aarts, Servé Minis en Henk Leenen] Jaarboek Maastricht, 1 augustus 1999 tot en met 31 juli 2000, Maastricht 2000.

 • Michelangelo’s Brugse Madonna, in: Il Pilastro. Tijdschrift voor Italiaanse cultuur, 5(2000)4, 134-142.

 • Oog voor bijbelse taferelen, Frans van den Berg, Thorn 2000

 • [co-auteur: Servé Minis] Monumentengids Maastricht, Leiden 2001.

 • Venetië – de stad – koningin van de adria, in: Death in Venice, educatief project Opera Zuid voor Havo/VWO, Maastricht 2001, 24-28.

 • Regouts rijkdom, in: Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal, Valkenburg a.d. Geul 2001, 7-49.

 • Sprekende beelden, in: Il Pilastro, Tijdschrift voor Italiaanse cultuur, 6(2001)2, 54-60.

 • Chrit Rousseau. Een schilder op reis, Maastricht 2001.

 • Vlaggen en vaandels in foto’s, in: Studies over de sociaal economische geschiedenis van Limburg, deel XLVI-2001, Maastricht 2001, 193-213.

 • Il bambino Gesù, in: Il Pilastro. Tijdschrift voor Italiaanse cultuur, 6(2001)4, 128-135.

 • [co-auteurs: Flor Aarts, Serve Minis en Henk Leenen] Jaarboek Maastricht, 1 augustus 2000 tot en met 31 juli 2001, Maastricht 2002.

 • San Nicola in Bari, in: Il Pilastro, Tijdschrift voor Italiaanse cultuur, 7(2002)2, 56-67.

 • Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Kenniscentrum voor regionale geschiedenis, in: Museumregister Limburg 9(2002), 5-8; 9(2002)2, 3-6.

 • Een mijnbedrijf in beeld, in: Studies over de sociaal economische geschiedenis van Limburg, deel XLVIII-2003, Maastricht 2003, 181-195.

 • [co-auteurs: Flor Aarts, Servé Minis en Henk Leenen] Jaarboek Maastricht, 1 augustus 2001 tot en met 31 juli 2002, Maastricht 2002.

 • [co-auteur: E. Jacobs-Arts] Schepper naast God: Scheppend Ambacht Limburg 1949-1978, in: Studies over de sociaal economische geschiedenis van Limburg, deel XLVIII-2003, Maastricht 2003, 92-120.

 • [co-auteur: Jessica Slijkhuis] De psychiatrische inrichtingen ‘Sint-Servatius’ en ‘Sint Anna’ in beeld, in: Studies over de sociaal economische geschiedenis van Limburg, deel XLVIII-2003, Maastricht 2003, 185-201.

 • Het SHCL gaat digitaal, in: Historia en informatica, 10(2003)3, 2-3

 • [co-auteurs: Flor Aarts, Serve Minis en Henk Leenen] Jaarboek Maastricht, 1 augustus 2002 tot en met 31 juli 2003, Maastricht 2003.

 • De nieuwe Dominicus: Midden- en Zuid-Italië, in: Il Pilastro,Tijdschrift voor Italiaanse cultuur, 8(2003)4, 130-133.

 • Dagelijks leven, in: Weet je nog koempel? De mijnen in Limburg, deel 1, Zwolle, 2003, 7-32.

 • [co-auteurs: Roelof Braad en Jan Finger] Het leven ondergronds, in: Weet je nog koempel? De mijnen in Limburg, deel 2. Zwolle, 2003, 34-56.

 • Sint Barbara, in: Weet je nog koempel? De mijnen in Limburg, deel 3, Zwolle 2003, 57-80

 • Heiligdomsvaart. Moderne bedevaart voor jongeren, in: Kids Live !, 1(2004)3, 44-45.

 • Roma eterna opnieuw beschreven, recensie van Henk van Gessel, Rome, Haarlem 2004, in: Hermeneus, Tijdschrift voor antieke cultuur, 2004 III, 206-207.

 • De schooltijd achterna…150 jaar Aloysiusschool Maastricht 1854-2004, Maastricht 2004.

 • [co-auteurs: Flor Aarts, Serve Minis en Henk Leenen] Jaarboek Maastricht, 1 augustus 2003 tot en met 31 juli 2004, Maastricht 2004.

 • Roma eterna opnieuw beschreven, in: Il Pilastro, Tijdschrift voor Italiaanse cultuur, 9(2004)3, 108-109.

 • De archiefschat van Jac van den Boogard, in: Archievenblad 109(2005)1, 3.

 • [co-auteur: Paul Arnold] Over de Maas. Varen en spelevaren door de eeuwen heen. Maastrichts Silhouet 61, Maastricht 2005.

 • Vaeshartelt, Maastrichts Silhouet 37, 2e herziene/uitgebreide druk, Maastricht 2005.

 • Heerlen: de Oranje-Nassaumijn I. De opkomst en teloorgang van de Limburgse mijnen, in: Plaatsen van herinnering, deel IV, Den Haag 2005, p.322-333.

 • [co-auteurs: Wim A.A.Mes, Theo J.F.M. Bovens, Servé E.Minis, Wynand H.F.W.Wijnen, Catharina J.M. Eys, Titus A.S.M. Panhuysen, Pieter A.J. Caljé, Bart A.Wiekart, Toon H. Jenniskens] Maastricht cultuurstad, Maastricht onderwijsstad, in: Vijftig Jaar Jaarboeken Maastricht 1955 – 2005, Maastricht 2005, p.58-77.

 • [co-auteurs: Catharina Eys, Wiel de Bruijn, Servé Minis, Eugene Schenk, Manuel Viegen] Jaarboek Maastricht, 31 augustus 2004 tot en met 31 juli 2005, Maastricht 2005.

 • [co-auteurs: Hans Beijer, Servé Minis, Stefan Graatsma, Arie Nieuwenhuijzen Kruseman] MonUMent. Uitgave ter gelegenheid van het zesde lustrum van de Universiteit Maastricht, Maastricht 2006.

 • Metamorfose. Een wandeling langs de monumenten van de Universiteit Maastricht. Samenstelling onder auspiciën van Zicht op Maastricht. Biografie van een stad. Maastricht 2006.

 • Pierre Regout Maestricht 1866-2006. Facsimile uitgave van het Album dedié a mes enfants et mes amis (1863), limited edition 25 ex., Roermond 2006.

 • [co-auteur : Loek Kreukels] Petrus Regout voor vrienden, vreemden en verwanten, Roermond 2006.

 • [co-auteurs: Wiel de Bruijn, Servé Minis, Manuel Viegen] Jaarboek Maastricht 2005-2006, Geschiedenis van een stad in woord en beeld, Maastricht 2006.

 • Een Alma mater aan de Helmstraat. Stedelijk Gymnasium en Gemeentelijke HBS. in: Dominicanen. Geschiedenis van kerk en klooster in Maastricht. Maastricht 2006, 157-183.

 • [co-auteurs: Wiel de Bruijn, Servé Minis, Manuel Viegen] Jaarboek Maastricht 2006-2007.Geschiedenis van een stad in woord en beeld , Maastricht 2007.

 • De Kaptein vaan Köpenick, in: La Bonbonnière Maastricht. De Kaptein vaan Köpenick, Mastreechter Opera Comique in drei aktes, 26-30, Maastricht 2007.

 • Sint-Maartenspoort. 125 jaar Maastrichtse muziekschool. Maastrichts Silhouet 68, Maastricht 2008.

 • [co-auteurs: Wiel de Bruijn, Servé Minis, Manuel Viegen] Jaarboek Maastricht 2007-2008.Geschiedenis van een stad in woord en beeld , Maastricht 2008.

 • Grenzkontrolle/ Grenscontrole. Erlebte und erzählte Geschichte im bereich Limburg, Aachen, Eupen / De eigen geschiedenis beleefd en verteld: Limburg, Aken, Eupen, Aachen/Aken 2008.

 • [co-auteurs: Jan Schrader, Peter Schulpen, Frank Hovens] De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen, Dag 14, 15 april 1886. Glasblazers van Regout gaan in staking, Zwolle 2009.

 • Luxemburg, stad met een verhaal, une ville chargée d’histoire, in: Luxemburg Limburg, Verwantschap zonder grenzen, Parenté sans frontières, 46 -64, Artibus ad Mosam, Maastricht 2009.

 • Sphinx en/et Villeroy&Boch, in: Luxemburg Limburg, Verwantschap zonder grenzen, Parenté sans frontières, 132-144, Artibus ad Mosam, Maastricht 2009.

 • [co-auteurs: Wiel de Bruijn, Servé Minis, Manuel Viegen] Jaarboek Maastricht 2008-2009.Geschiedenis van een stad in woord en beeld , Maastricht 2009.

 • Santé. 20 eeuwen gezondheidszorg in Maastricht. DVD Jaarboek Maastricht 2008/2009.

 • Sint Servaas Basilica 25 jaar. Basilicaroute. Publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling in de Sint Servatiuskerk te Maastricht van 12 mei t.m. 27 juni 2010. [medewerking aan de gelijknamige dvd].

 • [co-auteurs: Wiel de Bruijn, Olga Hupkens, Servé Minis, Manuel Viegen] Jaarboek Maastricht 2009-2010.Geschiedenis van een stad in woord en beeld , Maastricht 2010.

 • [co-auteurs: Jan Schrader, Peter Schulpen] De weg naar integratie (1875-1890), in: Geschiedenis van Limburg, eindred. Frank Hovens, 216 – 232, Zwolle 2010.

 • Joseph Timmers (1907-1996), kunsthistoricus en promotor van de middeleeuwse en vroegmoderne kunst van het Maasland, in: Maastricht kennisstad 850 jaar onderwijs en wetenschap o.red.v. Eric van Royen, Maastricht 2011, 215 – 230.

 • Joseph Timmers, (1907-1996), art historian and guardian of the medieval and early modern art of the Maasland, in: Maastricht, city of knowledge. 850 years of Science, learning and Education, ed. Eric van Royen, Maastricht 2011, 207 - 223.

 • [co-auteurs: Loek Kreukels, Rob Wolf, Roelof Braad, Jan Finger, Bart Gielen, Ben Gales, Constance van der Putten, Serge Langeweg] o.red.v. J.van den Boogard, Onder de rook van de mijn. Het leven van de mijnwerker in Zuid-limburg, Zwolle, 2011.

 • [co-auteur: Geert Laporte] Het huis met de Pelikaan en ECDPM, Maastricht 2011.

 • [co-author: Geert Laporte] The Pelican House and ECDPM, Maastricht 2011.

 • Gods Glorie in herbruik. Een wandeling langs in hergebruik genomen kerkelijk onroerend goed. Ad Lucem. Heiligdomsvaart Maastricht. 2011.

 • Oog voor Bijbelse taferelen, Frans van den Berg. Tentoonstellingstekst bij de expositie van Bijbelse schoolplaten van Frans van den Berg, Thorn, najaar 2011.

 • [co-auteurs: Wiel de Bruijn, Maurice Janssen, Ton Hameleers] Jaarboek Maastricht 2010-2011.Geschiedenis van een stad in woord en beeld, Jeugdig Maastricht Maastricht 2011.

 • [co-auteurs: Graeme Evans, Peter Peters] Via 2018 – Knowledge, Learning & Creative Region. Maastricht University/Zuyd University, Maastricht november 2011, 1-10.

 • [co-auteur: Serve Minis] Beaumont 1912 – 2012, Maastricht april 2012.

 • Crescendo. Vijftig jaar Conservatorium Maastricht. Van regionaal naar internationaal. Bijlagen: cd rom & muziek cd, Maastricht april 2012.

 • [co-auteurs Jim Evelein, Serve Minis en Jos Notermans] Van groene plaetsche tot groene long, in: Stadspark Maastricht, Maastricht 2012, 10-44
 • Kunstwerk in de Euregio. Station Guillemins, in: Kumulus Magazine, Jrg. 1, no 2, okt. 2012, pp 36-37.

 • Landschap als herinnering, in: Scheppingsdrang met penseel, Ton Vranken, Limburgse Maas Landschappen, Susteren 2012.

 • Fashionclash @ Heiligdomsvaart 2011; Fashionclash @ Soirée Artistique 2012, in:
  Fashionclash @ Museum aan het Vrijthof, catalogus bij de gelijknamige expositie in Museum aan het Vrijthof, juni-oktober 2013, 4-7, 24-25.

 • Kunstwerk in de Euregio. Een bijzonder brandscherm, in: Kumulus Magazine, Jrg. 2, no 1, april 2013, pp 40-41.

 • De mijn, een beeld, in: Citygraphy #03, Brussel/Genk, 2013, 46-59.

 • Kunstwerk in de Euregio. Marianum, in: Kumulus Magazine, Jrg. 2, no 2, nov. 2013, pp 40-41

 • [co auteurs: Wiel de Bruijn, Maurice Janssen, Ton Hameleers] Jaarboek Maastricht 2012-2013. Geschiedenis van een stad in woord en beeld, Made in Maastricht, Maastricht 2013.

 • Kunstwerk in de Euregio. Mijnwerker in beeld, in: Kumulus Magazine, Jrg. 3, no 1, april 2014, pp 40-41.

 • [co-auteur Wim Mes] Een eeuw op het water. Honderd jaar Maastrichtsche Watersport Club MWC 1914-2014, Maastrichts Silhouet 82, Maastricht 2014.

 • [co-auteur: Serve Minis] De koninklijke weg door Maastricht. Maastricht viert 200 jaar koninkrijk. Brochure. Maastricht 2014

 • Kunstwerk in de Euregio. Het geheim van Insel Hombroich, in: Kumulus Magazine, Jrg. 3, no 2, september 2014, pp 38-39.

 • [co-auteurs: Hans van Eijsden, Maurice Janssen, Ton Hameleers] Jaarboek Maastricht 2013-2014 over het reilen en zeilen in Maastricht van augustus 2013 t/m juli 2014, Thema Gastvrij Maastricht, Maastricht 2014

 • Kunstwerk in de Euregio. Bronzen monumenten, in: Kumulus magazine, Jrg 4, no 1, april 2015, pp.51-54

 • [co-auteurs: Maaike Meijers en Peter Peters] Rieu. Maestro zonder grenzen, Thomas rap, Amsterdam mei 2015

 • Catalogus behorende bij de tentoonstelling Mieljaar! Maastricht 1955-2015, eindredactie/beeldredactie.

  Auteur van de catalogus bij de expositie Mieljaar!:
  Maastricht wordt studentenstad, pp 45-55
  Kennis vervangt industrie, pp 75 – 85
  Roomse stad wordt seculiere stad, pp 93-103
  Muzikaal Maastricht, pp 187-195

 • [co-auteurs: Hans van Eijsden, Maurice Janssen, Ton Hameleers] Jaarboek Maastricht 2014-2015, 60ste editie, over het reilen en zeilen in Maastricht van augustus 2014 t/m juli 2015, Thema Maastricht Herbouwt, Maastricht 2015

 • Monterchi’s Madonna, in: Afscheid van HOVO, Maastricht 2018, 4 - 8.

 • Een magnifiek stadhuis, Vierkant Maastricht 46, Maastricht 2018, eindredactie/beeldredactie.

 • [co-auteurs: Hans van Eijsden, Maurice Janssen, Ton Hameleers] Jaarboek Maastricht 2015 – 2016, Over het reilen en zeilen in Maastricht van auigustus 2015 tot en met juli 2016, Thema Smart City/Slimme Stad, Maastricht 2016.

 • [co-auteurs: Hans van Eijsden, Ton Hameleers, Sanne Tummers] Jaarboek Maastricht 2016-2017, Thema Nieuwe Maastrichtenaren, Het internationale gezicht van de stad/ New Maastrichters, The international side of the city, Maastricht 2017.

 • [co-auteurs: Paul Arnold, Hans van Eijsden, René van den Berg, Eric Wetzels, Ton Hameleers] Jaarboek Maastricht 2017-2018, Thema Maastrichts cultureel erfgoed en Heiligdomsvaart, Maastricht 2019.

 • [co-auteurs: Paul Arnold, Hans van Eijsden, Ton Hameleers, Eric Wetzels] Jaarboek Maastricht 2019, Thema 75 jaar bevrijding en 50 jaar Stadsreus Gigantius, Maastricht 2020.

 • [Eindredacteur/auteur] in: Henk Houben, Sphinx, Maastricht 2017.
  [aut] Sphinx een geschiedverhaal, 12 - 16
  [aut] Een koninklijk industrieportret, 130 – 131
  Co-auteur in het auteurscollectief, passim

 • In voorbereiding: Geschiedenis van Maastricht in vogelvlucht/ A short history of Maastricht. Verschijnt voorjaar 2021, uitgeverij Bekking & Blitz, Amersfoort.

Interessante links


Exposities 1984-2015

(samenstelling/productie/coördinatie)

1984Archief in Sint AndriesSint AndrieskapelMaastricht
1986Het groot Limburgs ToneelSHCL Boschstraat 73Maastricht
1989De vlag dekt de ladingGouvernementMaastricht
1990Racisme 1940-1945Synagoge Joods leerhuisMeerssen
1991175 jaar Provinciale StatenGouvernementMaastricht
1993Bedrijf in BeeldGouvernementMaastricht
1993Museum I..OGemeentehuis KerkradeKerkrade
1994Limburg Bevrijd 50 JaarReizende ExpositieProvincie Limburg
1995Samen Vooruit!GouvernementMaastricht
1997Limburg het leger in beeldBonnefantenmuseumMaastricht
199775 jaar KoepelkerkKoepelkerkMaastricht
1999Maakbaar LimburgReizende tentoonstellingProvincie Limburg
1999Frans van den Berg, schilderMuseum ThornThorn, Limburg
2001Vroedvrouwenschool HeerlenImstenradeHeerlen
2002Sint BarbaraCentre CéramiqueMaastricht
2002Mijnwerkers fototentoonstellingCentre CéramiqueMaastricht
2003Honderd jaar mijnverledenGouvernementMaastricht
2005Met het oog op Roermond, foto'sStedelijk MuseumRoermond
2005Broeders, Belhamels en Heilige BoontjesCentre CéramiqueMaastricht
2006Decor Maastricht. Historische Sphinxfoto'sCentre CéramiqueMaastricht
2006De moulen van SphinxCentre CéramiqueMaastricht
2010Sint Servaas 25 jaar BasilicaSint ServatiuskerkMaastricht
2010OngelooflijkOLV van LourdeskerkMaastricht
2011Sterre-der-Zee, een stadsdevotieRegionaal Historisch Centrum LimburgMaastricht
2011Kerkenpad. Ad Lucem.Kunstexpositie in vier kerkenMaastricht
2011Fashionclass expositieBergportaal Sint ServatiuskerkMaastricht
2011Op naar het lichtOnze Lieve VrouwekerkMaastricht
2014Reflect Nature! (curator)Museum a/h VrijthofMaastricht
2014Vorstelijk Limburg, fototentoonstelling over 200 jaar koninkrijkGouvernementMaastricht
2014Limburg bevrijd 70 jaar (reizende tentoonstelling)GouvernementMaastricht
2015Mieljaar! Maastricht 1955-2015Centre CéramiqueMaastricht

Documentaires 1991-2015

(samenstelling/ scenario/ beeldredactie/ teksten)

 • 1991 Diaklankbeeld ‘175 jaar provinciale staten’

 • 1993 Video expositie bedrijf in Beeld

 • 1994 Video ‘Limburg bevrijd 50 jaar’ ism Dagblad De Limburger

 • 1997 Video ‘Soli Deo Gloria. Romaanse sculptuur in Maastricht’

 • 1998 Video ‘Limburg in de tachtigjarige oorlog’.
  Deze documentaire is bekroond met een award door het ministerie van binnenlandse zaken als beste provinciale documentaire bijdrage aan de viering van de herdenking 350 jaar Vrede van Munster.

 • 1999 Video ‘Maakbaar Limburg 1900-2000’

 • 2004 Documentaire cd rom ‘Heiligen en idolen’

 • 2009 DVD documentaire ‘Santé’ geschiedenis gezondheidszorg in Maastricht

 • 2010 DVD documentaire ‘Sint Servaas 25 jaar Basilica’

Radio- en televisie ervaring:

 • Korte bijdragen aan radio programma OVT (VPRO).
 • Korte historische en kunsthistorische bijdragen aan diverse radio en tv programma’s van ROZ, TV Maastricht, L1, TV Limburg (1990-2011)
 • Avondvullend live televisieprogramma voor TV Maastricht ‘De culturele biografie’ (2006)
 • Avondvullend live televisieprogramma voor TV Maastricht in het kader van de Week van de Geschiedenis (2007) rond het historische thema: Wonen in Maastricht.
 • Historische bijdragen aan de talkshow ‘Limburg Vandaag’, live programma TV Limburg.
 • Bijdrage aan de tv documentaire serie ‘Moeder Maas’ (NCRV/L1) (2007)
 • Geloven op 2 in Maastricht (EO), aflevering 1
 • Gesprek op 3FM over Andre Rieu project (2014)

Theater & Castradivi

Voor cultuurhistorische performances, theatervoorstellingen en spektakelstukken lever ik graag 'historisch munitie' en schrijf teksten. Enige voorbeelden:

 • Voor de jubileumvoorstelling (2007) van de honderdjarige 'Kaptein van Köpenick' van Fons Olterdissen werd historische informatie onderzocht en teksten geschreven voor het programmaboek. Voorstelling o.a.v. Zicht op Maastricht ontwikkeld.
 • Teksten voor het historische openluchtspektakel (2008) rond de geschiedenis van de basiliek van Sterre-der-Zee.
 • Teksten voor het historische spektakel (2012) 'Maastrichts Zilver-Mestreechs Zelver' ter gelegenheid van de opening van het Museum aan het Vrijthof.
 • Teksten voor de landschapsopera "De Grensmaas Vertelt" (Stichting Ragen, mei 2016)
 • Teksten voor het concert de Idylle van de Vrede, i.s.m. barok ensemble Ad Mosam (november 2016)


Castradivi

Een uniek theaterconcept is het college-concert. Sinds de zomer van 2009 dateert de samenwerking met het trio 'Castradivi'. Dit trio bestaat uit sopranist Marcel Arpots, countertenor Rob Meijers en pianiste Sielke Smeets. Castradivi brengt de vergeten muziek uit de tijd van de virtuoze Italiaanse castraten opnieuw ten gehore. Uw docent brengt tijdens dit concert in woord en (bewegend) beeld 'il tempo dei famosi castrati' visueel tot leven...deze voorstelling is een college in muziekgeschiedenis gecombineerd met een uniek concert of - zo u wilt - een concert gecombineerd met een bijzondere lezing. Castreren omwille van het behoud van een mooie jongensstem doen we allang niet meer, maar het geluid van de castraten kunnen we in de 21e eeuw wel nog horen. Met speciale stemtechniek kan dit specifieke stemgeluid worden nagebootst. Jac van den Boogard licht tijdens het concert dit bijzondere tijdperk uit de Westerse muziekgeschiedenis toe in (film)beeld en geluidsfragmenten. Castradivi en uw docent brengen een avondvullend programma (ca 2,5 uur).
Wilt u ons engageren? Ga voor meer informatie naar de site: www.castradivi.eu


empty space