Cursus HOVO

HOVO Limburg Cursussen, lezingen & excursies

Sinds de oprichting in Limburg (1991) ben ik als docent kunst- en cultuurgeschiedenis betrokken bij HOVO. Voor het komende cursusjaar 2018-2019 staan de volgende cursussen en excursies gepland. Alle informatie ten aanzien van deze cursussen en excursies is afkomstig van de HOVO Limburg. U kunt zich tot de vastgestelde datum inschrijven via de website van HOVO Limburg. Voor verdere en uitgebreidere informatie omtrent de inschrijving en betaling verwijs ik u door naar de website van HOVO Limburg.

Najaar 2018

Erflaters van onze beschaving 1

Cursus
Locatie Heerlen


Meer Info

Najaar 2018

Erflaters van onze beschaving 5

Cursus
Locatie Roermond


Meer Info

Najaar 2018

Erflaters van onze beschaving 7

Cursus
Locatie Maastricht


Meer Info Schrijf nu in

Najaar 2018

La Grande Guerre .... Voorbij!

Cursus
Locatie Maastricht


Meer Info Schrijf nu in

Najaar 2018

Italiaanse steden 3:
Milaan, Ravenna, Perugia, Urbino, Lecce

Cursus
Locatie Roermond


Meer Info Schrijf nu in

Najaar 2018

Italiaanse steden 2:
Florence, Lucca, Bologna, Verona, Palermo

Cursus
Locatie Maastricht


Meer Info Schrijf nu in


empty

Erflaters van onze beschaving 1


Athene, 5e eeuw voor Christus. In deze multidisciplinaire leergang, Erflaters van onze Beschaving brengen vijf Hovo docenten ieder vanuit hun vakgebied, en tegelijk in onderlinge afstemming, de richtingbepalende perioden van ons cultureel erfgoed voor het voetlicht aan de hand van epochemachende historische personen.

Maak vanuit meervoudig perspectief, historisch, kunsthistorisch, literair, filosofisch en musicologisch, kennis met dynamische hotspots in de culturele ontwikkeling van Europa en met inspirerende sleutelfiguren.

De gehele cursus Erflaters van onze Beschaving, met als ondertitel een cursus in acht getijden gaat vier jaar duren en behandelt acht items:

 • Athene in de vijfde eeuw v. Chr.
 • Rome en Jeruzalem in de eerste eeuw
 • Milaan, Constantinopel en Aken in de vroege Middeleeuwen
 • Parijs, Venetië en Florence in de Renaissance
 • Classicisme in Londen, Parijs, Madrid en Amsterdam
 • Verlichting in Parijs, Wenen en Sint Petersburg
 • Romantiek en het Modernisme in de negentiende eeuw
 • De twintigste eeuw.

De Grieken

In dit eerste gedeelte van de leergang Erflaters is de blik gericht op Griekenland, het Oude Griekenland, waarvan we aannemen dat daar de bakermat van onze beschaving lag. Hoe komt het dat we dwepen met de Oude Grieken als uitvinders van de filosofie, democratie en de beginselen van kunst, theater en wetenschap. Waren het 2500 jaar geleden echt zulke hoogstaande types, of waren het misschien toen ook al lastige jongens?

Informatie

 • Duur: 10 x 2 uur college
 • Data: 21-09-2018 t/m 30-11-2018, let op niet op 19 oktober.
 • Dag/Tijd: Vrijdag 10.30 - 12.30 uur
 • Inschrijven: Inschrijving gesloten
 • Cursusgeld:
 • Bijzonderheden: Dit is het eerste deel van een leergang van 8 delen. Een beknopte syllabus met literatuuropgaven en verwijzingen naar relevante webpagina’s begeleidt deze cursus. Deze syllabus is inbegrepen in de prijs.
 • Locatie: Parkstad Theater Heerlen, Burg. van Grunsvenplein 145, 6411 AS, Heerlen

empty

Erflaters van onze beschaving deel 5:
Vroeg-moderne tijd


De zeventiende eeuw was onze Gouden Eeuw, de eeuw van de trotse Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, van opkomend burgerdom en van handel als bron en voedingsbodem van welvaart en cultuur. Maar tegelijk was het ook de Grand Siècle, de eeuw van de Zonnekoning, Lodewijk XIV, met de schaamteloos-uitbundige absolute monarchie als motor van een bloeiende cultuur en literatuur. Het was ook een eeuw van, vaak extreem bloedige, conflicten. Conflicten tussen landen en landjes, en tussen het oude en het nieuwe christendom. De Reformatie zette zich krachtig door; er ontstonden vele stromingen, én zijstromingen. Het gespierde antwoord van de oude kerk hierop was de Contrareformatie, de katholieke tegenbeweging die zich energiek liet gelden, ook in de kunst: overmaat, weelde, drama, krullen en rondingen versus de ‘kale’ beginselen van het protestantisme.

In de zeventiende eeuw kwam ook het denken duchtig in beweging: het denken over het denken, over hoe kennis tot stand komt, over God, over de wereld, over natuurverschijnselen, over de ideale staatsinrichting, over het recht, de basis van wetten en zo verder.

In dit cursusonderdeel van de Erflaters zal de 17e eeuw belicht worden aan de hand van grote namen: onze ruimdenkende en scherpzinnige landgenoot Hugo de Groot en Lodewijk de XIV, het ‘image vivante de Dieu’. En dan Bernini met zijn exuberant-dynamische beelden en de meester-schilders van het licht – én van het donker: Caravaggio en Rembrandt.

In de 17e eeuw is de imitatio van de klassieken nog in volle zomerbloei: in het literatuurdeel van deze cursus zal dit geïllustreerd worden aan de hand van Jean Racine’s tragedie Phèdre en John Milton’s epos Paradise Lost met zijn fascinerende Satan.

Aan de hand van René Descartes, de man van de radicale twijfel, en John Locke, de radicale verdediger van het empirisme, zal het 17e eeuws wijsgerig domein worden benaderd.

In de muziek ontstond in de 17e eeuw de Secunda Prattica. Dat klinkt heel onschuldig, maar het was een aardverschuiving. Claudio Monteverdi verving de oude praktijk van polyfonie met gelijkwaardige stemmen door een hiërarchisch patroon: één stem krijgt de melodie. De Secunda Prattica past wonderwel bij de eisen van een nieuw genre, de opera. Verder zal in deze cursus de briljante violist-componist Corelli aan de orde komen; hij zou de voetstappen planten waarin Bach en Händel konden volgen.

Deze cursus geeft geen droge synopsis van de 17e eeuw, maar biedt impressies, reikt bouwstenen aan, nodigt u uit om zelf verbanden te leggen.

Informatie

 • Duur: 10 x 2 uur college
 • Data: 21-09-2018 t/m 30-11-2018, let op niet op 19 oktober.
 • Dag/Tijd: Vrijdag 10.30 - 12.30 uur
 • Inschrijven: Inschrijving gesloten
 • Cursusgeld:
 • Bijzonderheden: Dit is het vijfde deel van een leergang van 8 delen. Een beknopte syllabus met literatuuropgaven en verwijzingen naar relevante webpagina’s begeleidt deze cursus
 • Locatie: MFC 't Paradies, Munsterstraat 61, 6041 GA, Roermond

empty

Erflaters van onze beschaving deel 7:
Vroeg-moderne tijd


De zeventiende eeuw was onze Gouden Eeuw, de eeuw van de trotse Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, van opkomend burgerdom en van handel als bron en voedingsbodem van welvaart en cultuur. Maar tegelijk was het ook de Grand Siècle, de eeuw van de Zonnekoning, Lodewijk XIV, met de schaamteloos-uitbundige absolute monarchie als motor van een bloeiende cultuur en literatuur. Het was ook een eeuw van, vaak extreem bloedige, conflicten. Conflicten tussen landen en landjes, en tussen het oude en het nieuwe christendom. De Reformatie zette zich krachtig door; er ontstonden vele stromingen, én zijstromingen. Het gespierde antwoord van de oude kerk hierop was de Contrareformatie, de katholieke tegenbeweging die zich energiek liet gelden, ook in de kunst: overmaat, weelde, drama, krullen en rondingen versus de ‘kale’ beginselen van het protestantisme.

In de zeventiende eeuw kwam ook het denken duchtig in beweging: het denken over het denken, over hoe kennis tot stand komt, over God, over de wereld, over natuurverschijnselen, over de ideale staatsinrichting, over het recht, de basis van wetten en zo verder.

In dit cursusonderdeel van de Erflaters zal de 17e eeuw belicht worden aan de hand van grote namen: onze ruimdenkende en scherpzinnige landgenoot Hugo de Groot en Lodewijk de XIV, het ‘image vivante de Dieu’. En dan Bernini met zijn exuberant-dynamische beelden en de meester-schilders van het licht – én van het donker: Caravaggio en Rembrandt.

In de 17e eeuw is de imitatio van de klassieken nog in volle zomerbloei: in het literatuurdeel van deze cursus zal dit geïllustreerd worden aan de hand van Jean Racine’s tragedie Phèdre en John Milton’s epos Paradise Lost met zijn fascinerende Satan.

Aan de hand van René Descartes, de man van de radicale twijfel, en John Locke, de radicale verdediger van het empirisme, zal het 17e eeuws wijsgerig domein worden benaderd.

In de muziek ontstond in de 17e eeuw de Secunda Prattica. Dat klinkt heel onschuldig, maar het was een aardverschuiving. Claudio Monteverdi verving de oude praktijk van polyfonie met gelijkwaardige stemmen door een hiërarchisch patroon: één stem krijgt de melodie. De Secunda Prattica past wonderwel bij de eisen van een nieuw genre, de opera. Verder zal in deze cursus de briljante violist-componist Corelli aan de orde komen; hij zou de voetstappen planten waarin Bach en Händel konden volgen.

Deze cursus geeft geen droge synopsis van de 17e eeuw, maar biedt impressies, reikt bouwstenen aan, nodigt u uit om zelf verbanden te leggen.

Informatie

 • Duur: 10 x 2 uur college
 • Data: 05-10-2018 t/m 14-12-2018, let op niet op 19 oktober.
 • Dag/Tijd: Vrijdag 10.30 - 12.30 uur
 • Inschrijven: Inschrijving via HOVO
 • Cursusgeld:€285
 • Bijzonderheden: Dit is het zevende deel van een leergang van 8 delen. Een beknopte syllabus met literatuuropgaven en verwijzingen naar relevante webpagina’s begeleidt deze cursus. Het cursusgeld is inclusief deze syllabus.
 • Locatie: Centre Ceramique, Avenue Ceramique 50, 6221 KV, Maastricht

empty

La Grande Guerre .... Voorbij!


lezing 1, maandag 29 oktober 10.30-13.00 uur Ontwikkelingen in de kunst rond de Eerste Wereldoorlog

In het eerste decennium van de Twintigste Eeuw werd het steeds duidelijker in de wereld van de beeldende kunst dat de academische tradities niet meer vanzelfsprekend worden aanvaard. Kunstenaars waren in contact gekomen met de buiten-Europese ‘primitieve’ kunst en met de ‘volkskunst’. Ze hadden daarin een nieuwe kracht ontdekt: de kracht van het ruwe, ongeletterde ‘zien’. De gruwelen van de Eerste Wereldoorlog deden bij velen de kritiek op de geaccepteerde traditionele waarden toenemen. De emotionele verwarring als gevolg van de oorlogsverschrikkingen, de Russische revolutie, de materiële puinhoop waarop Europa na 11 november 1918 een nieuwe start moest maken…dat alles bracht twee visies op de ontwikkelingen in de beeldende kunst.

Lees hier meer!

Lezing 2, woensdag 31 oktober, 14.00-16.30 uur Een geschiedverhaal.

De 11e november staat bekend als ‘wapenstilstandsdag’. ‘La grande guerre’, het eerste gewapende Europese conflict dat uitgroeide tot een ‘Wereld’oorlog, werd besloten op 11 november 1918. De Eerste Wereldoorlog, die met de moord op de Oostenrijkse troonopvolger in Sarajewo op 28 juni 1914 begon, dreunt nog altijd na. Op 11 november 2018 is het precies honderd jaar geleden dat er een eind kwam aan de ‘oercatastrofe van de twintigste eeuw’.

Lees hier meer!

Concert 1, donderdag 1 november, 20.00 uur

Die Gedanken sind frei

Piano & bariton met vertelling en beelden

Heilige Hubertuskerk Genhout (gemeente Beek)

Lees hier meer!

Concert , woensdag 7 november, 20.00 uur

De weg naar vrijheid

Jan Brokken & Berlage Saxophone Quartet

“Een uniek concert op een unieke locatie!” Boekhandel Dominicanen Maastricht

Lees hier meer!

Informatie

 • Duur: 2 x 2,5 uur college, plus concert
 • Data: 29-10-2018 & 31-10-2018.
 • Dag/Tijd: 10.30 - 13.00 uur & 14:00 - 16:30
 • Inschrijven: Inschrijving via HOVO
 • Cursusgeld:€84
 • Bijzonderheden: maandag 29 oktober 10.30-13.00 uur, woensdag 31 oktober 14.00-16.30 uur, donderdag 1 november 20.00 uur (concert Beek), woensdag 7 november 20.00 uur (concert Maastricht)
  Tweeluik in het kader van Vocallis-Festival Oorlog, vrede, vrijheid. U kunt een keuze maken uit een van de twee vermelde concerten. Wanneer u zich inschrijft, vermeld u dan bij ‘opmerkingen’ welk van de twee concerten u wenst bij te wonen.
 • Locatie:Maastricht

empty

Italiaanse steden 3:
Milaan, Ravenna, Perugia, Urbino, Lecce


Italië is de vorstin onder de Europese landschappen met daarin talrijke parels van steden. De Etrusken namen de stedelijke cultuur over van de Grieken, die zich in stedelijke samenlevingen vestigden in het zuidelijkste deel van Italië, genaamd: Magna Grecia – Groot Griekenland. De Romeinen stichtten vanuit de Urbs – Rome – in heel Europa steden. In de Renaissance kwam een geheel nieuwe stedelijke cultuur tot stand in Italië. De toegenomen handel bracht rijkdom en welvaart. Er verrezen fantastische middeleeuwse stadsensembles rond centrale pleinen in de steden, die de autonome burgerlijke cultuur van Italië uitdroegen. De nieuwe welvarende ‘stadstaten’, die ontstonden in dertiende en veertiende eeuw namen condottieres in dienst, die hun politieke en territoriale belangen op het slagveld behartigden, terwijl de trotse opkomende burgerij in de steden met elkaar wedijverde door de bouw van prachtige palazzi, overheidsgebouwen, kerken en kathedralen.

In deze cursus nemen we opnieuw vijf interessante Italiaanse steden onder de loep.

Maak (hernieuwd) kennis met het verhaal achter de monumentale architectuur, kunst, historie, cultuur en musea, muziek en inwoners van vijf parels aan de Italiaanse stedenkroon: Milaan, Ravenna, Perugia, Urbino en Lecce.

Informatie

 • Duur: 5 x 2,5 uur college
 • Data: 14-11-2018 t/m 12-12-2018
 • Dag/Tijd: Woensdag 14.00 - 16.30 uur
 • Inschrijven: Inschrijving via HOVO
 • Cursusgeld:€175
 • Bijzonderheden: Cursusgeld is inclusief reader
 • Locatie: MFC 't Paradies, Munsterstraat 61, 6041 GA, Roermond

empty

Italiaanse steden 2:
Florence, Lucca, Bologna, Verona, Palermo


Italië is de vorstin onder de Europese landschappen met daarin talrijke parels van steden. De Etrusken, de eerste oorspronkelijke bewoners van de fameuze Italiaanse ‘laars vol scherven’, leefden niet zoals vele oervolkeren in agrarische gemeenschappen, maar in een bond van twaalf steden. Ze namen de stedelijke cultuur over van de Grieken die zich in stedelijke samenlevingen vestigden in het zuidelijkste deel van Italië. Niet voor niets heet dat deel van Italië Magna Grecia – Groot Griekenland. Via de Etrusken en de Romeinen werd de stedelijke cultuur in Europa geïntroduceerd. Rome – de Eeuwige Stad, de Urbs – was (en is nog steeds) de ‘stad der steden’.

In de vroege Renaissance kwam een geheel nieuwe stedelijke cultuur tot stand in Italië. De toegenomen handel bracht rijkdom en welvaart. Er verrezen fantastische middeleeuwse stadsensembles rond centrale pleinen in de steden, die de autonome burgerlijke cultuur van Italië uitdroegen. De nieuwe welvarende ‘stadstaten’, die ontstonden in de dertiende en veertiende eeuw, zoals Florence en Bologna namen condottieres in dienst, die hun politieke en territoriale belangen op het slagveld behartigden, terwijl de trotse opkomende burgerij in de steden met elkaar wedijverde door de bouw van prachtige palazzi, overheidsgebouwen, kerken en kathedralen.

In deze cursus nemen we opnieuw vijf interessante Italiaanse steden onder de loep.

Maak (hernieuwd) kennis met het verhaal achter de monumentale architectuur, kunst, historie, cultuur en musea, muziek en inwoners van vijf parels aan de Italiaanse stedenkroon: Florence, Lucca, Bologna, Verona, Palermo

Informatie

 • Duur: 5 x 2,5 uur college
 • Data: 22-11-2018 t/m 20-12-2018
 • Dag/Tijd: Donderdag 14.00 - 16.30 uur
 • Inschrijven: Inschrijving via HOVO
 • Cursusgeld:€175
 • Bijzonderheden: Cursusgeld is inclusief reader
 • Locatie: Maastricht