Privacy Policy

De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website en alle gerelateerde subpagina’s van www.jacvandenboogardcultuurproducties.nl bezoekt.

1. Beheer

De website www.jacvandenboogardcultuurproducties.nl staat onder eigen beheer.

2. Gegevens van bezoekers

2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.jacvandenboogardcultuurproducties.nl en haar subpagina’s worden bewaard, maar wel volledig geanonimiseerd. De gegevens zijn hierdoor nooit te herleiden naar een persoon of organisatie.

2b. De opgeslagen gegevens worden alleen gebruikt voor het meten van verkeer op de website, deze data is alleen beschikbaar voor de beheerder.

2c. Deze data bevat geen IP gegevens van de bezoeker waardoor tracering op geen enkele wijze mogelijk is.

2d. Data blijft niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor in punt 2b genoemde doeleinden.

3. Cookies

3a. www.jacvandenboogardcultuurproducties.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.jacvandenboogardcultuurproducties.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b. www.jacvandenboogardcultuurproducties.nl maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn voor correcte werking van website.

3c. www.jacvandenboogardcultuurproducties.nl maakt in beperkte mate gebruik van cookies om multimediale bestanden te tonen op de website. Dit zorgt voor een optimale weergave van het multimediale bestand. Deze cookies zijn in alle gevallen afkomstig van de betreffende aanbieder van het multimedia bestand. Voor voorkeuren en instellingen omtrent deze cookies kunt u terecht op de website van de aanbieder van het multimedia bestand.

3d. www.jacvandenboogardcultuurproducties.nl maakt geen gebruik van cookies voor tracking, advertenties of sociale media.

3e. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Voor informatie omtrent deze instellingen kunt u terecht bij de ontwikkelaar van uw browser.

3f. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Voor informatie omtrent deze optie kunt u terecht bij de ontwikkelaar van uw browser.

3g. De bezoeker krijgt bij een eerste bezoek altijd de cookie melding te zien met daarin ook de verwijzing naar deze privacy policy. Door gebruik te maken van de webpagina gaat de bezoeker akkoord met het plaatsen van de cookies beschreven in artikel 3 van de privacy policy. Ongeacht welke pagina de klant bereikt bij een eerste bezoek aan de webpagina wordt het bericht getoond.

4. Gegevens die door de klant verstrekt worden

www.jacvandenboogardcultuurproducties.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

4a. Het verwerken van een vraag of opmerking.

4b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op vragen of opmerkingen door bezoekers verstuurd via het contact formulier.

4c. Het met expliciete toestemming van de bezoeker telefonisch benaderen n.a.v. een gestelde vraag of opmerking via het door de bezoeker verstuurde contact formulier.

4d. Het registreren, verwerken en bevestigen van een inschrijving voor een cursus of reis aangeboden via de website. Hiervoor worden de aangeleverde gegevens van de bezoeker gebruikt om de inschrijving te verwerken, dit gebeurt off-line.

4e. Gegevens verstrekt door de bezoeker worden niet bewaard voor andere doeleinden dan beantwoording of verwerken van vragen, opmerkingen of inschrijvingen, tenzij door de klant expliciet aangegeven dat gegevens gebruikt mogen worden voor andere doeleinden. Hieronder te verstaan het toevoegen van mailing lijsten, advertenties voor cursussen of andere producties of andere vormen van promotie.

4f. De klant geeft voor de in punt 4e aangegeven situatie expliciet toestemming door het invullen van de nieuwsbrief pop up of de daarvoor bestemde check-box op het contactformulier.

5. Nieuwsbrieven, aankondigingen, advertenties, andere vormen van promotie

5a. www.jacvandenboogardcultuurproducties.nl stuurt naar geïnteresseerden maximaal 12 keer per jaar een nieuwsbrief.

5b. Op beperkte basis kan van de situatie in 5a genoemd worden afgeweken. In het geval van interessante cursussen of reizen kan er voor gekozen worden een aparte advertentie of promo uit te sturen naar de personen ingeschreven voor de nieuwsbrief.

6. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan www.jacvandenboogardcultuurproducties.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven of doorverkocht. Er is echter een uitzondering op deze regel:

6a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken i.v.m. bijvoorbeeld strafrechtelijk feiten onderzoek.

7. Aanpassing van klantgegevens

7a. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan door een email te sturen naar de beheerder van de website.

7b. Uitschrijven van de nieuwsbrief kan door middel van het beantwoorden van de nieuwsbrief met een schriftelijk verzoek tot uitschrijven of door het invullen van het contactformulier en schriftelijk te verzoeken tot uitschrijving.

7c. Beëindiging van de inschrijving kan worden terug gedraaid door de inschrijving via de website opnieuw te doen.

7d. Wijziging van het email adres ten behoeve van de nieuwsbrief kan gedaan worden door het sturen van een email naar de beheerder of het opnieuw invullen van het inschrijfformulier.

7e. Email adressen die als onbestelbaar worden gezien, worden verwijderd uit de lijst.

8. Beveiliging

De gegevens die de klant aan www.jacvandenboogardcultuurproducties.nl verstrekt, worden in een beveiligde off-line omgeving opgeslagen.

9. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij de beheerder.

10. Disclaimer

www.jacvandenboogardcultuurproducties.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan vooraf of achteraf op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Verdere informatie over het beleid kunt u terug vinden in de disclaimer gekoppeld aan de webpagina.
© 2012-2015 www.jacvandenboogardcultuurproducties.nl
J.J.F van den Boogard